Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Vår cookiepolicy

  • IMG_4490_bildspel.jpg
  • DSC_0019 kopia_bildspel.jpg
  • IMG_0727_bildspel_1.jpg
  • Group Discussion_bildspel_1.jpg
  • DSC_0276 kopia_bildspel.jpg

Söderenergi
Bild: Söderenergi AB

AB Tändkulan har fått en order från Söderenergi AB.
Det är en uppgradering av befintliga ABB System 800xA från v5.1 till v6.x.

Söderenergi har idag 9st 800xA system och ett 800xA MI system.
Uppdraget omfattar att uppgradera systemen till version 6.x och samtidigt migrera och slå samman systemen så att det efter färdig uppgradering består av 3st 800xA system.
AB Tändkulan levererar servrar för virtuell miljö samt fysiska operatörsstationer.
Servrarna kommer att innehålla tre stycken 800xA system med varierande mängd operatörsstationer utsprida på olika geografiska platser

Leveransen omfattar:
styrsystem, programmering, konstruktion, dokumentation, montage, installation, driftsättning och utbildning.

Högbytorp
Kraftvärmeverket i Högbytorp är nu i full kommersiell drift. Under mars månad har slutkunden E.On övertagit anläggningen.

Som underleverantör till Steinmüller Babcock har AB Tändkulan varit huvudansvarig för systemering av ABB Ability 800xA, framtagande av typkretsar samt utfört programmering och idrifttagning för panna, ställverk, fjärrvärme och pumpstationer.
I projektet har stor möda lagts på operatörernas miljö för att manövrera anläggningen.

En mycket omfattande larmrationalisering har utförts, processbilder är väl genomarbetande med tanke på färger och visualisering och två stycken ABB EOW 3 operatörsplatser har levererats till kontrollrummet.

Till projektet har AB Tändkulan också levererats ABB Ability Manufacturing Operations Management mjukvara för långstidshistorik och analys av produktionsdata.

Hamarbyverket

AB Tändkulan har åter igen lyckats få en stororder från Stockholm Exergi AB.
Det är elkraft, automation och instrumentering för ny pumpstation vid Hammarbybacken.

Uppdraget är en totalentreprenad med funktionsansvar som omfattar en komplett installation av el- och styrsystem för den nya pumpstationen och dess funktioner
samt två närliggande ventilkammare, inklusive kameraövervakning, brandlarm och inbrottslarm. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2020.
För mer info se: https://www.stockholmexergi.se/om-stockholm-exergi/nacka/

Styrsystem baserat på ABB 800xA med S800 IO och PM800 controller. Fältbus Profibus-DP för fätutrustning såsom frekvensomriktare, givare, ventiler mm.
Levererat system integreras i Stockholm Exergis befintliga 800xA system i Hammarbyverket.

Leveransen omfattar:
HSP-, LSP-ställverk, trafo HV/LV, styrsystem, programmering, konstruktion, dokumentation, montage, installation, instrumentering, driftsättning och utbildning.

Växtkraft

AB Tändkulan har fått en order av Dieffenbacher GMBH maskinleverantör för projektet "Växtkraft 2.0" hos VafabMiljö kommunalförbund i Västerås.
Uppdraget omfattar en komplett installation av styrsystem för modernisering och uppgradering av biogasanläggningen vid Gryta avfallsanläggning.

PLC systemet är ett Siemens S7-1500F med fältbus Profibus-DP för fältutrustning såsom frekvensomriktare, givare, ventiler mm.
Levererat system integreras i VafabMiljö's befintliga WinCC system.

Leveransen omfattar:
Frekvensomriktare, pneumatiska ventiler, styrsystem, programmering, konstruktion, dokumentation, montage, installation, instrumentering, driftsättning och utbildning.

HVC Ingelsta
Bild: E.ON Energilösningar

KPA Unicon Oy levererar ny biooljepanna till E.ON i Norrköping.

AB Tändkulan har fått en order av pannleverantören KPA Unicon Oy på styrsystem till en ny biooljepanna till E.ON i Norrköping,
E.ON bygger en ny spets- och reservproduktionsanläggning för fjärrvärme på Ingelsta industriområde i Norrköping.
Den nya anläggningen består av en biooljepanna på 70 MW med möjlighet till träpulverkonvertering.

Styrsystemleverans av komplett styrssystem baserat på ABB PM800 controllers med ett redudant iFix HMI system.
Leverans av Burner Management Library, med felsäker controller och felsäkert I/O för brännarstyrning och pannsäkerhet.
Fältbus Profibus-DP för S800 IO samt fältutrustning såsom frekvensomriktare, aumadon, ventiler, givare, mm.

Leveransen omfattar:
Styrsystem, programmering, konstruktion, dokumentation, driftsättning och utbildning.