Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Vår cookiepolicy

  • DSC_0019 kopia_bildspel.jpg
  • Group Discussion_bildspel_1.jpg
  • DSC_0276 kopia_bildspel.jpg
  • IMG_4490_bildspel.jpg
  • IMG_0727_bildspel_1.jpg

Hamarbyverket

AB Tändkulan har åter igen lyckats få en stororder från Stockholm Exergi AB.
Det är elkraft, automation och instrumentering för ny pumpstation vid Hammarbybacken.

Uppdraget är en totalentreprenad med funktionsansvar som omfattar en komplett installation av el- och styrsystem för den nya pumpstationen och dess funktioner
samt två närliggande ventilkammare, inklusive kameraövervakning, brandlarm och inbrottslarm. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2020.
För mer info se: https://www.stockholmexergi.se/om-stockholm-exergi/nacka/

Styrsystem baserat på ABB 800xA med S800 IO och PM800 controller. Fältbus Profibus-DP för fätutrustning såsom frekvensomriktare, givare, ventiler mm.
Levererat system integreras i Stockholm Exergis befintliga 800xA system i Hammarbyverket.

Leveransen omfattar:
HSP-, LSP-ställverk, trafo HV/LV, styrsystem, programmering, konstruktion, dokumentation, montage, installation, instrumentering, driftsättning och utbildning.

Växtkraft

AB Tändkulan har fått en order av Dieffenbacher GMBH maskinleverantör för projektet "Växtkraft 2.0" hos VafabMiljö kommunalförbund i Västerås.
Uppdraget omfattar en komplett installation av styrsystem för modernisering och uppgradering av biogasanläggningen vid Gryta avfallsanläggning.

PLC systemet är ett Siemens S7-1500F med fältbus Profibus-DP för fältutrustning såsom frekvensomriktare, givare, ventiler mm.
Levererat system integreras i VafabMiljö's befintliga WinCC system.

Leveransen omfattar:
Frekvensomriktare, pneumatiska ventiler, styrsystem, programmering, konstruktion, dokumentation, montage, installation, instrumentering, driftsättning och utbildning.

HVC Ingelsta
Bild: E.ON Energilösningar

KPA Unicon Oy levererar ny biooljepanna till E.ON i Norrköping.

AB Tändkulan har fått en order av pannleverantören KPA Unicon Oy på styrsystem till en ny biooljepanna till E.ON i Norrköping,
E.ON bygger en ny spets- och reservproduktionsanläggning för fjärrvärme på Ingelsta industriområde i Norrköping.
Den nya anläggningen består av en biooljepanna på 70 MW med möjlighet till träpulverkonvertering.

Styrsystemleverans av komplett styrssystem baserat på ABB PM800 controllers med ett redudant iFix HMI system.
Leverans av Burner Management Library, med felsäker controller och felsäkert I/O för brännarstyrning och pannsäkerhet.
Fältbus Profibus-DP för S800 IO samt fältutrustning såsom frekvensomriktare, aumadon, ventiler, givare, mm.

Leveransen omfattar:
Styrsystem, programmering, konstruktion, dokumentation, driftsättning och utbildning.

 

 

Vartanverket

Stockholm Exergi avser att installera två stycken absorptionsvämepumpar för återvinning av spillvärme genererad i det indirekta kylsystemet i KVV8. Installationen består av två värmepumpar som kopplas in mot hjälpånga, fjärrvärme och indirekt kylsystem med tillhörande pumpar och armaturer.

AB Tändkulans åtagande är en totalentreprenad av el- och styrtekniska installationen till värmepumparna. Levererade styrsystemskomponter och applikationsmjukvara integreras i Stockholm Exergis befintliga Siemens T3000 system i Värtanverket.

Leveransen omfattar:
Styrsystem, programmering, konstruktion, dokumentation, montage, installation, instrumentering, och driftsättning.

 

 Sollefteå hallstaberget

Adven Värme AB (fd E.ON Värme) driver fjärrvärmenät och anläggningar
i Sollefteå kommun.
Delar av styrutrustningen vid Sollefteå HVS är föråldrad. En livstidsanalys av
fastbränslepanna 1, FBP1, visade på en ytterligare livslängd på 15 år varför beslut
fattades att ersätta delar av styrutrustningen för att matcha FBP1s beräknade
livslängd. 

Befintliga SCADA-applikationer och vissa styrsystem ersätts med en modern automationslösning. Valet blev att installera en DCS-lösning med Siemens PCS 7

Leveransen omfattar:
Styrsystem, programmering, konstruktion, dokumentation, montage, installation, utbildning och driftsättning