Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Vår cookiepolicy

  • IMG_0727_bildspel_1.jpg
  • DSC_0019 kopia_bildspel.jpg
  • DSC_0276 kopia_bildspel.jpg
  • Group Discussion_bildspel_1.jpg
  • IMG_4490_bildspel.jpg

Högbytorp
Kraftvärmeverket i Högbytorp är nu i full kommersiell drift. Under mars månad har slutkunden E.On övertagit anläggningen.

Som underleverantör till Steinmüller Babcock har AB Tändkulan varit huvudansvarig för systemering av ABB Ability 800xA, framtagande av typkretsar samt utfört programmering och idrifttagning för panna, ställverk, fjärrvärme och pumpstationer.
I projektet har stor möda lagts på operatörernas miljö för att manövrera anläggningen.

En mycket omfattande larmrationalisering har utförts, processbilder är väl genomarbetande med tanke på färger och visualisering och två stycken ABB EOW 3 operatörsplatser har levererats till kontrollrummet.

Till projektet har AB Tändkulan också levererats ABB Ability Manufacturing Operations Management mjukvara för långstidshistorik och analys av produktionsdata.