Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Vår cookiepolicy

  • IMG_0727_bildspel_1.jpg
  • DSC_0276 kopia_bildspel.jpg
  • Group Discussion_bildspel_1.jpg
  • DSC_0019 kopia_bildspel.jpg
  • IMG_4490_bildspel.jpg

ARV Leksand

Tändkulan har fått 3st order från Grytnäs Projekt AB
Det är styr-entreprenaderna för ombyggnaderna av Leksand Avloppsreningsverk,
Mockfjärds Avloppsreningsverk samt Flögforsen Vattenverk i Vansbro.

Tändkulan levererar kraft- och automatikskåp till ombyggnaderna. 
Automatikskåpen är bestyckade med Mitsubishi PLC system samt Mitsubishi operatörspaneler. Vi levererar även frekvensomriktare av märket Vacon

Leveransen omfattar:
Konstruktion, dokumentation, programmering, verkstadsmontage, idrifttagning och utbildning.

 


Tändkulan har åter igen lyckats få en stororder från Fortum Värme samägt med Stockholmsstad.
Den här gången är det på Hammarbyverket i Stockholm.

Hammarbyverket är världens största värmepumpsanläggning som hämtar värme ur renat avloppsvatten.
Med samma teknik produceras fjärrkyla ur det kalla vatten som är resultatet av värmeproduktionen.
Anläggningen består av sju värmepumpar samt två biooljeeldade pannor och två elpannor som används vintertid.

Uppdraget omfattar utbyte av befintliga styrsystem för VP gemensamt och kylhuset samt för VP1.
Projektens huvudleverans är nya styrsystem baserat på ABB 800xA ny hårdvara och ny applikationsprogramvara som ersättare för
det befintliga iFix och ABB Master systemen inklusive utbyte av fältkablage samt utbyte av viss fätutrustning såsom givare, ventiler mm.
Levererade system integreras i Fortums befintliga ABB 800xA system i Hammarbyverket.

Överflyttningen av befintligt system till den nya plattformen sker etappvis under 2017.

 Leveransen omfattar styrsystem, programmering, konstruktion, dokumentation, montage, installation, instrumentering, driftsättning och utbildning.