Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Vår cookiepolicy

  • DSC_0019 kopia_bildspel.jpg
  • IMG_4490_bildspel.jpg
  • DSC_0276 kopia_bildspel.jpg
  • IMG_0727_bildspel_1.jpg
  • Group Discussion_bildspel_1.jpg

HVC Ingelsta
Bild: E.ON Energilösningar

KPA Unicon Oy levererar ny biooljepanna till E.ON i Norrköping.

AB Tändkulan har fått en order av pannleverantören KPA Unicon Oy på styrsystem till en ny biooljepanna till E.ON i Norrköping,
E.ON bygger en ny spets- och reservproduktionsanläggning för fjärrvärme på Ingelsta industriområde i Norrköping.
Den nya anläggningen består av en biooljepanna på 70 MW med möjlighet till träpulverkonvertering.

Styrsystemleverans av komplett styrssystem baserat på ABB PM800 controllers med ett redudant iFix HMI system.
Leverans av Burner Management Library, med felsäker controller och felsäkert I/O för brännarstyrning och pannsäkerhet.
Fältbus Profibus-DP för S800 IO samt fältutrustning såsom frekvensomriktare, aumadon, ventiler, givare, mm.

Leveransen omfattar:
Styrsystem, programmering, konstruktion, dokumentation, driftsättning och utbildning.

 

 

Vartanverket

Stockholm Exergi avser att installera två stycken absorptionsvämepumpar för återvinning av spillvärme genererad i det indirekta kylsystemet i KVV8. Installationen består av två värmepumpar som kopplas in mot hjälpånga, fjärrvärme och indirekt kylsystem med tillhörande pumpar och armaturer.

AB Tändkulans åtagande är en totalentreprenad av el- och styrtekniska installationen till värmepumparna. Levererade styrsystemskomponter och applikationsmjukvara integreras i Stockholm Exergis befintliga Siemens T3000 system i Värtanverket.

Leveransen omfattar:
Styrsystem, programmering, konstruktion, dokumentation, montage, installation, instrumentering, och driftsättning.

 

 Sollefteå hallstaberget

Adven Värme AB (fd E.ON Värme) driver fjärrvärmenät och anläggningar
i Sollefteå kommun.
Delar av styrutrustningen vid Sollefteå HVS är föråldrad. En livstidsanalys av
fastbränslepanna 1, FBP1, visade på en ytterligare livslängd på 15 år varför beslut
fattades att ersätta delar av styrutrustningen för att matcha FBP1s beräknade
livslängd. 

Befintliga SCADA-applikationer och vissa styrsystem ersätts med en modern automationslösning. Valet blev att installera en DCS-lösning med Siemens PCS 7

Leveransen omfattar:
Styrsystem, programmering, konstruktion, dokumentation, montage, installation, utbildning och driftsättning

idbacksverket

AB Tändkulan har fått en order från Vattenfall till Idbäcksverket i Nyköping

Uppdraget är att byta ut befintligt styrsystem för panna 1 och 2 samt
gemensamma system på Idbäcksverket. Systemet är gammalt och har orsakat otillgänglighet för anläggningen vid ett flertal tillfällen.

Projektomfattning:
- Nytt styrsystem för panna 1 och 2 samt gemensamma system för pannorna.
  Gemensamma system är fjärrvärmedistribution, bränsle samt sidosystem.
- Byte av startoljebrännare och säkerhetssystem.
- Nätverk och klient/servermiljö.

Utbytet av befinligt ABB Sattline görs till ABB 800xA och är uppdelat i två etapper.
Etapp A: Panna 1 och sidosystem under sommaren-hösten 2018
Etapp B: Panna 2, fjärrvärme och gemensamma bränslesystem under sommaren-hösten 2019.

Tändkulan levererar ABB 800xA styrsystem med ny hårdvara och ny applikationsprogramvara som ersättare för det befintliga ABB Sattline systemet.
Leverans av ABB 800xA system installerat i virtuell miljö med fältbuss Profibus DP för distribuerat IO , inkl. 800xA Burner Management Library, med felsäkra controllers och felsäkert I/O för brännarstyrning och pannsäkerhet.

Leveransen omfattar:
styrsystem, programmering, konstruktion, dokumentation, montage, installation, instrumentering, driftsättning och utbildning.

 Hammarbyverket bild

Ny order från Stockholm Exergi AB.
Uppdraget omfattar utbyte av befintliga styrsystem för värmepump 3 och 4 på Hammarbyverket.

Hammarbyverket är världens största värmepumpsanläggning som hämtar värme ur renat avloppsvatten. Med samma teknik produceras fjärrkyla ur det kalla vatten som är resultatet av värmeproduktionen. Anläggningen består av sju värmepumpar samt två biooljeeldade pannor och två elpannor som används vintertid.

Projektens huvudleverans är nya styrsystem baserat på ABB 800xA ny hårdvara och ny applikationsprogramvara som ersättare för det befintliga iFix och ABB Master systemen inklusive utbyte av fältkablage samt utbyte av viss fältutrustning såsom givare, ventiler mm.
Levererade system integreras i Stockholm Exergis befintliga ABB 800xA system i Hammarbyverket. Överflyttningen av system till den nya plattformen sker i två etapper under 2018 - 2019.

Leveransen omfattar:
styrsystem, programmering, konstruktion, dokumentation, montage, installation, instrumentering, driftsättning och utbildning.