Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Vår cookiepolicy

  • Group Discussion_bildspel_1.jpg
  • IMG_0727_bildspel_1.jpg
  • DSC_0276 kopia_bildspel.jpg
  • DSC_0019 kopia_bildspel.jpg
  • IMG_4490_bildspel.jpg

idbacksverket

AB Tändkulan har fått en order från Vattenfall till Idbäcksverket i Nyköping

Uppdraget är att byta ut befintligt styrsystem för panna 1 och 2 samt
gemensamma system på Idbäcksverket. Systemet är gammalt och har orsakat otillgänglighet för anläggningen vid ett flertal tillfällen.

Projektomfattning:
- Nytt styrsystem för panna 1 och 2 samt gemensamma system för pannorna.
  Gemensamma system är fjärrvärmedistribution, bränsle samt sidosystem.
- Byte av startoljebrännare och säkerhetssystem.
- Nätverk och klient/servermiljö.

Utbytet av befinligt ABB Sattline görs till ABB 800xA och är uppdelat i två etapper.
Etapp A: Panna 1 och sidosystem under sommaren-hösten 2018
Etapp B: Panna 2, fjärrvärme och gemensamma bränslesystem under sommaren-hösten 2019.

Tändkulan levererar ABB 800xA styrsystem med ny hårdvara och ny applikationsprogramvara som ersättare för det befintliga ABB Sattline systemet.
Leverans av ABB 800xA system installerat i virtuell miljö med fältbuss Profibus DP för distribuerat IO , inkl. 800xA Burner Management Library, med felsäkra controllers och felsäkert I/O för brännarstyrning och pannsäkerhet.

Leveransen omfattar:
styrsystem, programmering, konstruktion, dokumentation, montage, installation, instrumentering, driftsättning och utbildning.

 Hammarbyverket bild

Ny order från Stockholm Exergi AB.
Uppdraget omfattar utbyte av befintliga styrsystem för värmepump 3 och 4 på Hammarbyverket.

Hammarbyverket är världens största värmepumpsanläggning som hämtar värme ur renat avloppsvatten. Med samma teknik produceras fjärrkyla ur det kalla vatten som är resultatet av värmeproduktionen. Anläggningen består av sju värmepumpar samt två biooljeeldade pannor och två elpannor som används vintertid.

Projektens huvudleverans är nya styrsystem baserat på ABB 800xA ny hårdvara och ny applikationsprogramvara som ersättare för det befintliga iFix och ABB Master systemen inklusive utbyte av fältkablage samt utbyte av viss fältutrustning såsom givare, ventiler mm.
Levererade system integreras i Stockholm Exergis befintliga ABB 800xA system i Hammarbyverket. Överflyttningen av system till den nya plattformen sker i två etapper under 2018 - 2019.

Leveransen omfattar:
styrsystem, programmering, konstruktion, dokumentation, montage, installation, instrumentering, driftsättning och utbildning.

 

ARV Leksand

Tändkulan har fått 3st order från Grytnäs Projekt AB
Det är styr-entreprenaderna för ombyggnaderna av Leksand Avloppsreningsverk,
Mockfjärds Avloppsreningsverk samt Flögforsen Vattenverk i Vansbro.

Tändkulan levererar kraft- och automatikskåp till ombyggnaderna. 
Automatikskåpen är bestyckade med Mitsubishi PLC system samt Mitsubishi operatörspaneler. Vi levererar även frekvensomriktare av märket Vacon

Leveransen omfattar:
Konstruktion, dokumentation, programmering, verkstadsmontage, idrifttagning och utbildning.

 


Tändkulan har åter igen lyckats få en stororder från Fortum Värme samägt med Stockholmsstad.
Den här gången är det på Hammarbyverket i Stockholm.

Hammarbyverket är världens största värmepumpsanläggning som hämtar värme ur renat avloppsvatten.
Med samma teknik produceras fjärrkyla ur det kalla vatten som är resultatet av värmeproduktionen.
Anläggningen består av sju värmepumpar samt två biooljeeldade pannor och två elpannor som används vintertid.

Uppdraget omfattar utbyte av befintliga styrsystem för VP gemensamt och kylhuset samt för VP1.
Projektens huvudleverans är nya styrsystem baserat på ABB 800xA ny hårdvara och ny applikationsprogramvara som ersättare för
det befintliga iFix och ABB Master systemen inklusive utbyte av fältkablage samt utbyte av viss fätutrustning såsom givare, ventiler mm.
Levererade system integreras i Fortums befintliga ABB 800xA system i Hammarbyverket.

Överflyttningen av befintligt system till den nya plattformen sker etappvis under 2017.

 Leveransen omfattar styrsystem, programmering, konstruktion, dokumentation, montage, installation, instrumentering, driftsättning och utbildning.