Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Vår cookiepolicy


Falu Energi & Vatten bygger ny fabrik för bioenergikombinat vid Västermalmsverket
Falu Energi & Vatten bygger ny fabrik för bioenergikombinat vid Västermalmsverket.
Anläggningen ska producera pellets för eget behov inom Falu Energi & Vatten koncernen och för extern försäljning.
Tändkulan levererar ett

...

Utbyte av styr-, regler- och övervakningssystem för Västervik miljö- & Energi AB vid Stegeholmsverket.
Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB). Producerar och levererar fjärrvärme i
Västerviks tätort. Produktion sker i huvudsak vid Stegeholmsverket som inkluderar:
- panna 1 för biobränsle,
- panna 2

...

E.ON i Örebro har för avsikt att successivt byta de olika PLC-erna som hanterar panna 5
E.ON Värme Sverige AB i Örebro har för avsikt att successivt byta de olika
PLC-erna som hanterar panna 5 olika sidofunktioner, så som bränslehantering, askhantering, sotning mm
AB Tändkulan har fått etapp 1 av

...

Driftövervakning/PLC för styrning
Nya undercentraler till Norrvatten
Driftövervakning/PLC
för styrning, övervakning och mätningar av sitt vattenledningsnät med
pumpstationer, vattentorn, grundvattenverk, mätstationer mm.

Projektet är uppdelat i 2 leveranser.
1. Leverans av grundfunktion, omfattande

...

AB Fortum Värme - KVV6 Värtan.
Befintligt operatörsinterface MV850 & OS520 ersätts av ny ABB
800xA miljö. Leveransen kommer att omfatta 8st Operatörsplatser och 7st
Servrar i redundant utförande. Kommunikation mot 21st befintliga
AC450/MP280 Controllers via Masterbus 300. Leverans av nätverk
för

...

Nytt ABB 800xA system åt AB Fortum Värme
Fortums anläggning i Ropsten byter ut befintligt Masterview
för Värmepumpar och kringsystem till ett nytt 800xA Sytem.
I botten finns 5st Masterpiece 280, vilka kommer att kommunicera via
Masterbus 300 mot det nya systemet. Systemet kommer att omfatta ett

...

Modernisering samt komplettering av fjärrvärmenätsövervakningen med
styrning av sektioneringsventiler tryck/temperaturmätning samt
flödesmätning ute i nätets ventilkammare och abonnentcentraler.
Befintligt 800xA system i Johannes bestyckas med komponenter för att
hantera kommunikation via Modbus

...

Siemens PCS7
AB Tändkulan har byt ut styrsystem för sju stycken raffinörer vid
Kvarnsvedens pappersbruk. Tidigare styrdes dessa av två stycken SattCon
60 och en SattScope 800.
I etapper har nu dessa ersatts av
ett DCS system baserat på Siemens PCS7. Genom att använda
Profibus-kort från

...

StyrsystemAB Tändkulan genomförde under hösten ett projekt tillsammans med
Norrenegi AB. Projektet omfattade nya säkerhetssystem samt montage för
Panna 3 & 5. Den primära uppgiften var att åstadkomma
kapacitetshöjning för pannorna. Pannornas totala funktion kommer så
småning om att lyftas in i

...

Topp/reservlast central i Ersbo.
De två oljeeldade hetvattenpannorna på vardera 40MW har under
höst/vinter fått sina gamla SattCon 31-90 system ersatta. Projektet
omfattade utbyte av de befintliga CPUérna mot ny ABB AC800M
utrustning. Befintliga IO-rackkar bibehölls men kommunikation mot dessa

...