Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Vår cookiepolicy


AB Tändkulan tog priset som Årets företagare för 2009
Företagsgalan är resultat av brainstorm mellan intresseorganisationen
företagarna, kommunen och arbetsförmedlingen. Konceptet har utvecklas i
allt festligare riktning. Kategorierna har svällt liksom middagen och
underhållningen, i år med

...

Projektet kommer att genomföras tillsammans med AGA AB.
Ugnen värmer stålämnen genom att variera temperatur (via 10st
gasbrännare) samt uppehållstid (hastighet på den roterande härden) i
ugnen.
Styrsystemet baseras på felsäkert Siemens S7-400 med certifierade brännarblock.
Ringugnen till Ovako Steel

...

Amerikansk-finska Foster Wheeler valde återigen AB Tändkulan som en av sina underleverantörer.
AB Tändkulan har fått en ny stororder. Ordern, som gäller jobb på Händelöverket i
Norrköping, ligger på 12 miljoner kronor och togs hem i stor konkurrens med andra
leverantörer. Borlängeföretaget anställer

...

PCS7 med Power Solutions bibliotek
Ny avsaltningsanläggning via VA-ingenjörerna bestående av två parallella
linjer med avhärdning, RO, EDI samt blandbäddsfilter. Allt styrs från
PCS7 med Power Solutions bibliotek

Brännarstyrning med masugnsgas som bränsle.
Försök med BFG (Blast Furnace Gas, Masugnsgas) som energigas I
stålvärmningsugnar ska göras vid Mefos I Luleå av AGA I samarbete med
Mefos. Ett gasförsörjningssystem för oxy-fuel förbränning av
BFG med
valbar grad av inblandad CPG (Compressed Propane Gas,

...

Byte av gammal utrustning till DCS-system, PCS7
Leveransen omfattar byte av äldre system till ett nytt Siemens PCS7,
bla innehållande redundanta servrar, tre styrsystem varav ett felsäkert
med sk safetymatrix som utvärderingshjälpmedel vid fel. Systemet
kommer att komplettera redan levererad

...

Tillsammans med Bergs Engineering kommer en modernisering/Automatisering av Spaltlinje1 att genomföras på SSAB Tunnplåt i Borlänge. Uppdraget består av utbyte av strömriktare och frekvensomformare,
nytt DCS-system samt nytt säkerhetssystem. Mekaniskt/elektriskt
automation av linjen. Linjens gamla

...

Tändkulan har fått ytterligare ordrar hos Leksandsbröd AB.
En sjätte baklinje kommer att byggas hos Leksandsbröd AB. Vårt
åtagande omfattar leverans, programmering och driftsättning av
styrsystem, operatörssystem, servon och ställverk.
Projektet beräknas vara slutfört våren-09.
Samtidigt
genomför vi

...

Utbyte av 26st gasolbrännare i Ugn 301 till låg-NOx brännare via Polenbaserade ICS Industrial Combustion System
All styrning via Siemens redundanta failsafe system med certifierade brännarblock.

Fortum Värme. För att styra pumparna och göra det möjligt att samköra stationen med
produktionsanläggningarna kommer ett ABB AC800M med Fix som
operatörssystem att installeras i pumpstationen. Styrsystemet hämtar
nödvändiga signaler från Högdalen/Hammarbyverket och Värtaverket. Remote
IO samt

...