Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Vår cookiepolicy


Yara i Köping bygger en ny fabrik för framställning av tekniskt ammoniaknitrat med DeltaV som styrsystemProjektet kommer omfatta stora delar fältbusskommunikation, bl.a. med profibus mot ställverk. Som underleverantör åt Emerson Sverige kommer Tändkulan bistå med programutveckling och

...

Modernisering av centralerna vid SAAB, Lambohov och FFV kommer att implementeras i befintligt 800xA system. Styrsytembyten till 800xA fortsätter i Linköping med ytterligare tre
stycken värmecentraler. Värmecentralerna som ligger utspridda i
Linköping skall integreras i det av Tändkulan tidigare ...

SSABSom underleverantör till Siemens AB skall vi under sommaren byta ut
ett befintligt Honeywell TDC3000-system och under hösten/våren ett ABB
AC450-system som idag styr ugnarna.
Leveransen omfattar felsäkert
styrsystem PCS7, engineering, idriftsättning och driftsövervakning.
Systemet omfattar

...

Befintligt 800xA system utökas med AC800M
Befintlig styrning och HMI moderniseras med komplettering av redan
implementerat 800xA system. NorrEnergi har valt att använda sig av
profibusanslutna S200-IO, för att i detta skede ej utöka
reservdelsparken.
Projektet omfattar även kommunikation via

...

Nytt Tryck för Gävle Energi AB [2007]
Gävle Energi AB kompletterar sitt centrala FV-nät med ny
tryckstegringsstation. Som DCS system väljer man ABB´s 800xA system med
AC800M som styrsystem. Detta innebär att befintligt 800xA
system med AC400 Connect samt PLC Connect nu även utökas med AC800M...

Hammarbyverket fortsätter sin modernisering med Etapp3
Komplett leverans av nytt styrsystem som ersätter befintligt ABB
MP280 för panna1. Utbyte av befintlig brännarstyrning för pannan ABB
MP140, samt ny styrning för askutmatning, ångsotning, stoftutmatning
elfilter samt vattensotning. ABB CPU 864

...

Utbyte av sekvenshanteringssystem från Siemens-S31 till 800xA.
Nytt sekvenshanteringssystem för Värtanverkets Panna1 kommer att
levereras under hösten-2007. Leveransen kommer att ingå i en redan
befintlig 800xA installation.
Leveransen omfattar nytt styrsystemskåp, programmering, bildbyggnad samt

...

Via Foster Wheeler levereras styrning av pannan till det nya kraftvärmeverket i Södertälje.
Detta är vår största enskilda order sedan vi startade. Det nya
uppdraget motsvarar fyra till fem personers arbete under två års tid.
Pannan,
med en effekt på 240 megawatt, är den största biobränslepannan i ...

Leveransen omfattar ett DCS system baserat på Siemens PCS7, bla
innehållande redundanta servrar, felsäkert styrsystem med sk
safetymatrix som utvärderingshjälpmedel vid fel. Anläggningen i helt
övervägande grad baserat på fältbussteknik bestående av Profibus DP/PA
& ASi

AB Tändkulan levererar komplett El-styr och regler, via TPS till Söderenergi´s nya träpulveranläggning i Fittja
Fittjas Panna4 kommer att kompletteras med nya brännare från TPS
termiska processer AB för eldning
av tallbecksolja/träpulver, samt en ny pulver beredningsanläggning.
Leveransen omfattar komplett åtagande

...