Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Vår cookiepolicy


AB Tändkulan kommer att leverera ett 800xA system till Tekniska Verken i Linköping
Leveransen omfattar byte av överordnat system, styrsystem och
IO, Konstruktion mät-styr och regler samt idrifttagande av anläggningen.

Systemuppgraderingen
omfattar till och börja med ett 800xA system placerat i

...

Norrenergi AB byter ut sina befintliga MasterView 850 till ett nytt 800xA System.
Norrenergis anläggning i Solna byter ut befintligt Masterview för Värmepumpar och kringsystem till ett nytt 800xA Sytem.
I botten finns en Masterpiece 200 samt 4st AC410, vilka
kommer att kommunicera via Masterbus 300 mot

...

Tändkulan levererar ett ABB 800xA system för kommunikation
mot den nya turbinleveransen.Kommunikationen sker via en Siemens
OPC Server och en PLC Connect server (OPC klient). Ställverk och
instrumentering kommer även att kompletteras för styrning av turbinens
kringutrustning. Styrning av dessa nya objekt

...

Tändkulan levererar ABB System 800xA till Söderenergi för
placering i Igelstaverket och Fittjaverket. Det är deras SattGraph 90
som kommer att bli ERSATT av 800xA. Totalt innefattas kommunikation med
31 styrsystem (mestadels Satt och ABB) och tre överordnade system.
Systemet som är delvis

...

I Västerås pågår just nu driftsättning av en biogasanläggning på
Gryta avfallstation. Anläggningen ska framställa biogas av komposterbart
avfall från hushåll och restauranger blandat med vallgrödor från
lantbrukare. Biogasen skall sedan användas som bränsle till statsbussar
och personbilar.

...

AB Tändkulan levererar brännarstyrningar via Kvaerner Power AB till
Billeruds bruk i Skärblacka och Gruvön. Leveransen omfattar 3st resp.
6st styrningar av oljeeldade start och lastbrännare. Siemens S7 F-system
används som styrsystem med lokala operatörspaneler samt kommunikation
mot slutkundernas

...

Under hösten har TK för Radscan Intervex räkning levererat
styrningen till en rökgaskondensering hos StoraEnso Kvarnsveden.
Leveransen är en Siemens PCS7-lösning där vi använt Pappersindustrins
branchstandard Pulp and Paper som vi integrerat i styrningen till panna 8.

Under hösten har Borlänge Energis backup pannor 1-5 tagits idrift med
ny styrning. Var och en av pannorna har kompletterats med ett Sattline
system samt en OP-panel. Allt för att höja tillgängligheten
för oljepannorna.

Tändkulan genomför för närvarande ett mycket intressant projekt hos SSAB
Tunnplåt i Borlänge. Vi skall byta ut ett gammalt microdatorsystem
(Siemens AMS) mot ett ABB 800xA-system, det senaste i ABB familjen.
Systemet
skall sköta styrning av skärhuvuden och breddinställning på kantsaxen i
Betlinje 2.

...

Under september
månad har Hummelforsens vattenkraftstation moderniserats med ett nytt
styrsystem. Tändkulan har på uppdrag från Fortum Generation AB bytt ut
ett äldre PLC-system mot ett modernt DCS-system, i det här fallet ABB
800xA. Syftet med uppgradering har varit att förbättra möjligheten att

...