Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Vår cookiepolicy

AB Tändkulan i Borlänge bedriver sedan 1992 fristående verksamhet inom processautomation och industriell IT.
Vi är idag 27 medarbetare varav 5 st är företagets enda ägare. Verksamheten bedrivs sedan 1996 i egen fastighet.

Vi erbjuder allt från timbaserade tjänster till helhetsåtaganden i såväl stora ny- och ombyggnader som mindre modifieringar och kompletteringar.

Kunderna finns över hela landet och i branscher som energi & miljö, vatten & avlopp, vattenkraft, el-produktion & distribution, järn & stål, papper,
gruvindustri, livsmedel och träindustri.

Vi använder oss av öppna lösningar, vilket är kostnadseffektivt och ger kunden bättre tillgång till service, reservdelar och därmed en god totalekonomi.
Genom länkning av styrsystem och dataadministration skapar vi en hög tillgänglighet till information och möjligheter till anpassad information, automatisk
och snabbare rapportering, bättre underhållsplanering och kortare ledtider.

AB Tändkulan har stor erfarenhet från projekt där vi har haft helhetsåtaganden gällande automation, styr & regler, el och instrument entreprenader.
Där vi tillsammans med underleverantörer har levererat allt ifrån transformatorer, ställverk, frekvensomriktare, strömriktare, motorer, aumadon,
fältinstrument, styrsystem, datorer, apparatskåp, kanalisation, kablage, datanät, fiberförläggning mm.

I våra och underleverantörernas åtaganden har ingått projektledning, konstruktion, programmering, verkstadsmontage, platsmontage, installation och
driftsättning av leveranserna.

AB Tändkulan har lång erfarenhet av de flesta på marknaden förekommande industriella styr-, regler- och operatörssystem.
Bland några kan följande nämnas ABB 800xA, ABB Advant/Master, SattCon, SattLine, SattGraph, Siemens S5/S7, PCS7, T3000, WinCC, DeltaV,
Schneider Modicon, Mitsubishi, Citect, InTouch, Fix/iFix m.fl.
För de flesta av dessa har vi Systemhus eller Auktoriserad integratörs status.

Vi har även stor erfarenhet av säkerhets-plc och -system typ ABB 800xA, ABB Pluto, Siemens S7 och HIMA.

AB Tändkulan är ”ABB Authorized Value Provider” och ”Schneider Electric SI Alliance Partner”.