Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Vår cookiepolicy

 AB Tändkulan levererar kundanpassade lösningar bestående av hårdvara, mjukvara och kundanpassad utbildning.
Lösningarna är öppna, kostnadseffektiva, uppbyggda med hjälp av standardkomponenter och därmed underhållsvänliga.

Vi tillgodoser kundernas behov vad det gäller effektiv informationsöverföring, ökad kvalitet, ökad effektivitet och lättillgängligt underhåll.
Vår verksamhet skall kännetecknas av hög teknisk kompetens, kvalitet och flexibilitet. Vårt samarbete med kunderna bygger på långsiktigt och ömsesidigt förtroende.

Mål
AB Tändkulans övergripande mål med verksamheten är att ge avkastning på arbetsinsatserna och satsat kapital.
Lönsamheten skall säkra sysselsättningen och medge framtida expansion.
Målet är att vara det självklara alternativet för kunderna i Mellansverige.

Strategi
AB Tändkulan skall uppfattas som ett företag med hög teknisk kompetens och flexibla lösningar.
Företaget är fabrikats oberoende och kan därmed leverera det bästa materialet enligt kundernas önskemål om pris och kvalitet i varje enskilt projekt.
För att uppnå vårt mål är det av stor vikt att samtliga anställda känner delaktighet, arbetsglädje och ansvar.