Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Vår cookiepolicy

Tändkulan har som övergripande mål att skapa en god arbetsmiljö för alla anställda. Risker för ohälsa i såväl fysiskt som psykiskt avseende skall förebyggas.
En strävan är att alla arbetsuppgifter skall leda till både inflytande och utveckling samt till samarbete och sociala kontakter.

Tändkulan har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Men varje anställd har också ett ansvar att verka för en bra arbetsmiljö och ett gott företagsklimat.

Tändkulan ser positivt på möjligheten att förena föräldraskap med förvärvsarbete. Vi är därför positiva till individuella önskemål om arbetstidens förläggning
för småbarnsföräldrar. Förläggningen av arbetstiden är en viktig del i arbetet med att skapa en god arbetsmiljö.

För förebyggande hälsovård och rehabilitering har Tändkulan tecknat avtal med AB Previa. För bedömning av personalens hälsoläge, samt för behovet av
arbetsmiljöinsatser, erbjuds de anställda regelbundna hälsoundersökningar.

Arbetsmiljöarbetet skall dels bedrivas som en naturlig del i det dagliga arbetet, dels som ett systematiskt arbete där vi gör regelbundna undersökningar
av arbetsmiljön samt genomför och följer upp beslutade åtgärder.