Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Vår cookiepolicy

Hässelbyverket är ett kraftvärmeverk som ligger i Hässelby strand i Västerort inom Stockholms kommun.
Verket utgör en basproduktionsanläggning i Stockholms fjärrvärmenät. Verket togs i drift 1959 och har byggts ut i flera etapper och producerar elektricitet och fjärrvärme.
Hässelbyverket är världens äldsta fungerande pelletseldade kraftvärmeverk.

Akallaverket är ett fjärrvärmeverk i stadsdelen Akalla i Stockholms kommun. Anläggningen uppfördes på 1970-talets mitt och utökades på 1990-talets slut.
Akalla värmeverk är en spets- och reservanläggning för värmeproduktion i Stockholms nordvästra fjärrvärmenät.

Projektet består huvudsakligen av utbyte och uppgradering i etapper av styr & reglersystem på Hässelby och Akalla fjärrvärmeverk.
Samt en modernisering och utbyte av brännarstyrningar och pannsäkerhet till 3st oljepannor i Akalla. Utöver dessa ändringar kommer ett nytt överordnat MI-system ABB 800xA installeras


Etapp 1 Hässelby värmeverk (2016):
Uppdraget omfattar utbyte befintliga styrsystem ABB Sattline till Siemens PCS7 och ABB 800xA system. Huvudsakligen för fjärrvärme distribution i Fortums nordvästra nät.


Etapp 2 Akalla värmeverk (2016-2018):
Tändkulan levererar ABB 800xA styrsystem med ny hårdvara och ny applikationsprogramvara som ersättare för det befintliga ABB Sattline systemet. I samband med detta kommer även ett antal obsoleta komponenter att bytas mot nya. Leverans av ABB 800xA system, inkl. ABB 800xA Burner Management Library, med felsäkra controllers och felsäkert I/O för brännarstyrning och pannsäkerhet. Samt även leverans av instrument, vakter, ventiler och aumadon.

Leveransen omfattar:
Styrsystem, programmering, konstruktion, dokumentation, montage, instrumentering, driftsättning och utbildning.

År: 2016 - 2018
Slutkund: Stockholm Exergi AB (fd. Fortum Värme samägt med Stockholmstad )
Vår kontakt: Peter Sjödin, AB Tändkulan +46 243 25 44 15

Se även:
30-miljoners order till teknikföretaget AB Tändkulan-miljoners order till teknikföretaget AB Tändkulan   BT 8 mars 2016
Order på 30 miljoner ger nya jobb på Borlängeföretag  DD 8 mars 2016

 

Uppdraget omfattar utbyte av befintliga styrsystem för VP gemensamt och kylhuset samt för VP1. Projektens huvudleverans är nya styrsystem baserat på ABB 800xA ny hårdvara och ny applikationsprogramvara som ersättare för det befintliga iFix och ABB Master systemen inklusive utbyte av fältkablage samt utbyte av viss fältutrustning såsom givare, ventiler mm.

Levererade system integreras i Fortums befintliga ABB 800xA system i Hammarbyverket.
Överflyttningen av befintligt system till den nya plattformen sker etappvis under 2017.

Leveransen omfattar styrsystem, programmering, konstruktion, dokumentation, montage, installation, instrumentering, driftsättning och utbildning

År: 2016 -2018
Slutkund: Stockholm Exergi AB (fd. Fortum Värme samägt med Stockholmstad) 
Vår kontakt: Peder Sjödin AB Tändkulan +46 243 25 44 15

Ortofta KraftvärmeverkIMG 0727 bildspel 1

Amerikansk-finska pannleverantören Foster Wheeler valde återigen AB Tändkulan som en av sina underleverantörer.
AB Tändkulan har fått en ny stororder. Ordern, gäller styrutrustning till Örtoftaverket i Eslöv.
Amerikansk-finska pannleverantören Foster Wheeler valde återigen AB Tändkulan som en av sina underleverantörer.
Tändkulan vann ordern i kamp med bland andra branschjätten ABB
– Jag tror att vi tog hem det genom en kombination av pris, teknik och en långvarig relation till kunden Foster Wheeler, säger Mats Karlsson

Det är ett nytt biokraftvärmeverk, Örtoftaverket, som byggs mellan Lund och Eslöv.
Själva byggnationen av verket har delats upp i två etapper där etapp ett, som innefattar en fliseldad samförbränningspanna med en effekt
på 110MW och en större turbin på 53MW, beräknas stå klar i mars 2014. Etapp två, som kommer att börja byggas tidigast 2016, kommer att
innefatta en halmpanna och en mindre turbin. De nya pannorna säkerställer framtida behov av fjärrvärme i regionen och minskar koldioxidutsläppen

Styrsystemleverans av komplett DCS system ABB 800xA installerat i virtuell miljö med fältbuss Profibus DP/PA. 800xA systemet som omfattar
redundanta styr-, kontroll- och säkerhetssystem

Leveransen omfattar: programmering, konstruktion, kalltestning, drifttagning, utbildning samt hårdvara.

År: 2012-2014
Slutkund: Kraftringen Energi AB
Vår kund: Foster Wheeler Energia OY, Finland
Vår kontakt: Mats Karlsson, AB Tändkulan +46 70 511 70 77   

Se även:
AB Tändkulan tog hem stor order  DT 22 augusti 2012