Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Vår cookiepolicy

År:  2009

AB Tändkulan har bytt ut styrsystem för TMP1-fabriken vid Kvarnsvedens pappersbruk. Det omfattar bland annat fem stycken raffinörer, flishantering, rejekthantering m.m. Tidigare styrdes anläggningen av två stycken SattCon 60 och en SattScope 800. I etapper ha nu dessa ersatts av ett DCS-system baserat på Siemens PCS7. Genom att använda Profibus-kort från Elektroautomatik AB kunde de gamla Satt-rackarna behållas. Allt program skrevs om till modernt objekttänkande i Pulp & Paper miljö

År:  2010

Modernisering av två stycken elpannor vid Kvarnsvedens pappersbruk. Elpannorna styrdes tidigare utan modernt styrsystem genom lokalmanövrar, reläer och ECA-regulatorer, med undantag för viss indikering. Detta ersattes av två nya Siemens ET200-noder som kommunicerar med en befintlig Siemens PCS7 Pulp & Paper applikation via Profibus. Ett nytt objektorienterat program skrevs i Siemens PCS7, bland annat baserat på tidigare hårdvarustyrning. Elpannorna körs nu helt från operatörsrum och uppstartstiden är avsevärt kortare. Detta innebär att elpannorna nu snabbt kan tas i drift och kompensera för störningar på ångnätet vid problem med ordinarie fastbränslepannor.

Slutkund:  Stora Enso , Kvarnsvedens pappersbruk